WhatsApp онлайн чат!

Үйлдвэрийн аялал

Мэргэжлийн баг, дэвшилтэт технологи, маш сайн тоног төхөөрөмж, Heli нэрийн дэлгүүрийг бий болгохыг хичээдэг.

Heli нь дүрслэх урлагийн тоног төхөөрөмжөөр бүтээгдэхүүний стандартчилал, стандартчилал, олноор үйлдвэрлэх үйл явцыг дэмждэг.Тус компани нь өндөр чанартай бүтээгдэхүүний техник хангамжийн баталгааг хангах шинэ үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг нэвтрүүлж байна.